{

Δεν μπορείς να αποφύγεις να μεγαλώνεις, αλλά δεν είσαι υποχρεωμένος να γερνάς

George Burns

Η Κοινότητά μας, εφαρμόζει τη Μέθοδο tomatis® εδώ και εννέα (9) χρόνια ξεκινώντας από το πρώτο κέντρο που λειτούργησε το 2009 στα Ιωάννινα. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε ενήλικες και Τρίτη ηλικία να αποκαταστήσουν την «ακρόασή» τους (όχι την ακοή τους) και να δουν σημαντική βελτίωση σε πολλές πτυχές της ζωής τους.

Ιδιαίτερα στην Τρίτη ηλικία, η αποδεδειγμένα ευεργετική δράση της μεθόδου tomatis® καλύπτει ένα ευρύ φάσμα από οφέλη. Οι διαφόρων τύπων αδυναμίες συγκέντρωσης και μνήμης, η κατάθλιψη το άγχος, η σωματική κατάπτωση και η διαχείριση θυμού αποτελούν τα κυριότερα από τα πεδία εφαρμογής της μεθόδου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διαγνωστικό ραντεβού επικοινωνήστε μαζί μας

%

Των ατόμων 3ης ηλικίας υποφέρουν απο κάποια μορφή κατάθλιψης

%

Των ατόμων 3ης ηλικίας αγνοούν τις εναλλακτικές μορφές θεραπείας

%

Των ατόμων 3ης ηλικίας που επέλεξαν την μέθοδο Tomatis έδωσαν νέο νόημα στην ζωή τους!

Τα οφέλη της μεθόδου tomatis® στην τρίτη ηλικία

Η  Μέθοδος tomatis® με ή χωρίς άλλη υποστήριξη (πχ. συμβουλευτική, ψυχολογική, ή άλλη εκπαίδευση) λειτουργεί ευεργετικά στους εξής τομείς:

 • μνήμη
 • ευεξία και θετική διάθεση
 • ανάταση μυϊκού τόνου και ισορροπίας
 • συναισθηματικές δυσκολίες και διαταραχές όπως κατάθλιψη, άγχος ή αδυναμία συγκέντρωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διαγνωστικό ραντεβού επικοινωνήστε μαζί μας

Μας ρωτήσατε…

Ποια είναι τα πιο εμφανή αποτελέσματα της μεθόδου tomatis® όταν εφαρμόζεται σε παιδιά;

Τα πιο εμφανή αποτελέσματα που αναφέρονται στους συμβούλους της μεθόδου tomatis® είναι από γονείς που παρατηρούν βελτίωση σε :

 • Ποιότητα της φωνής (μιλώντας και τραγουδώντας)
 • συγκέντρωση
 • κατανόηση
 • ικανότητα επικοινωνίας
 • επιδεξιότητα ανάγνωσης
 • προφορική και γραπτή έκφραση
 • κινητικές δεξιότητες
 • ταχύτητα
 • τυπικότητα στο χρόνο
 • μια καλύτερη αίσθηση του ρυθμού
 • αυτοπεποίθηση
 • γενική συμπεριφορά (ήρεμος ανοιχτός, κλπ).
Πως μπορεί να βοηθήσει στις διαταραχές επικοινωνίας η μέθοδος tomatis®;

Μια βαθιά ριζωμένη διαταραχή της ακρόασης είναι δυνατό να οδηγήσει στην απώλεια της επιθυμίας ακρόασης η οποία με τη σειρά της θα μειώσει την επιθυμία επικοινωνίας, είτε επειδή το άτομο που πάσχει από αυτή τη διαταραχή έχει έλλειψη εμπιστοσύνης είτε απλά παραιτείται από την προσπάθεια να επικοινωνήσει, με αποτέλεσμα δυσκολίες αποτελεσματικής επικοινωνίας.

Ας θυμηθούμε πως η ικανότητα μιας καλορυθμισμένης ακρόασης δεν είναι απαραίτητα συνέπεια καλής ακοής. Η ακρόαση χαρακτηρίζεται από μια πραγματική επιθυμία επικοινωνίας και από την ποιότητα αντίληψης και ερμηνείας των λαμβανομένων ηχητικών μηνυμάτων. Συνεπώς, η καλορυθμισμένη ακρόαση δεν είναι συνάρτηση του πόσο καλά ακούμε ή της ευαισθησίας του αυτιού μας, αλλά κυρίως του πόσο καλά επεξεργαζόμαστε ό,τι ακούμε, δηλαδή, της ποιότητας εκμετάλλευσης της ακοής μας. Αν και ο όρος «διαταραχή επικοινωνίας» έχει έναν αναμφισβήτητα γενικό χαρακτήρα, παρόλο που οι δυσκολίες επικοινωνίας είναι δυνατό να έχουν διαφορετικές και ποικίλες αιτίες, είναι γεγονός πως ένας σημαντικός αριθμός προβλημάτων επικοινωνίας προκύπτουν από γνωστές διαταραχές της λειτουργίας της ακρόασης.

Οι δυσκολίες επικοινωνίας είναι δυνατό να λάβουν πολλές μορφές. Για παράδειγμα, είναι δυνατό να εμφανισθούν ως αδυναμία αντίληψης ήχων στο περιβάλλον. Σε μερικούς ανθρώπους με διαταραχή επικοινωνίας, το κορνάρισμα του αυτοκινήτου, το χτύπημα της πόρτας, η θορυβώδης ατμόσφαιρα του εστιατορίου, ακόμα και οι γνωστές φωνές των συνεργατών, των γονέων και των φίλων είναι δυνατό να ληφθούν ως επιθετικές… Άλλοι άνθρωποι που πάσχουν από διαφορετικές διαταραχές επικοινωνίας το βρίσκουν δύσκολο, ακόμα και ακατόρθωτο, να χρησιμοποιήσουν τη φωνή τους ως πραγματικό εργαλείο επικοινωνίας, λόγω της έλλειψης ικανότητας χειρισμού των διαφόρων μελωδικών της συστατικών-τονισμός, αλλαγή του τόνου της φωνής, ρυθμός, ένταση κλπ.-και οι φωνές αυτών των ανθρώπων είναι δυνατό να γίνουν αντιληπτές από ένα άλλο συνομιλητή ως επιθετικές, ψυχρές ή κενές από κάθε δύναμη έκφρασης.

Επειδή η Μέθοδος tomatis® ασχολείται ειδικά με τη λήψη και την εκπομπή του ήχου δρα αποτελεσματικά στην επικοινωνία.

Πως μπορεί να βοηθήσει στις ψυχοκινητικές δυσκολίες η μέθοδος tomatis®;

Οι ψυχοκινητικές δυσκολίες αφορούν μια καθυστέρηση στη μάθηση, συντονισμό και εκτέλεση χειρονομιών οι οποίες δεν μαθαίνονται πολιτισμικά ή μέσω μιας ρητής εκπαίδευσης, αλλά αντιθέτως αποκτώνται «φυσικά» με το χρόνο. Για παράδειγμα, η βάδιση, το τρέξιμο, το άλμα, το χτύπημα του ρυθμού με το πόδι ή τα δάχτυλα διαφέρουν από χειρονομίες που σχετίζονται με τη δυσπραξία, οι οποίες μαθαίνονται πολιτισμικά (πχ. δείπνο με σερβίτσιο). Συνεπώς, οι ψυχοκινητικές διαταραχές αφορούν την ενσωμάτωση χειρονομιών που έχουν ένα οικουμενικό χαρακτήρα σε ένα ατομικό σωματικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, άτομα που αντιμετωπίζουν αυτές τις δυσκολίες, είναι πιθανό να αδυνατούν να συντονίσουν τα πόδια και τα χέρια τους όταν κολυμπούν, να τρέχουν με έναν ακανόνιστο τρόπο, να έχουν δυσκολίες ισορρόπησης στο ένα πόδι ή όταν κατεβαίνουν σκάλες, κλπ. Οι διαταραχές που επηρεάζουν το σωστό συντονισμό είναι τις περισσότερες φορές συσχετισμένες με τη δυσλεξία, μολονότι σε διαφορετικό βαθμό.

Το Αυτί δεν είναι απλώς ένα αισθητήριο όργανο που συλλαμβάνει ήχους. Παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο στην κινητική λειτουργία χάρη σε ένα εσωτερικό όργανο γνωστό ως προθάλαμος. Ο ρόλος του προθαλάμου είναι να ελέγχει την αίσθηση της ισορροπίας. Μέσω της άμεσης επίδρασης στον προθάλαμο, η Μέθοδος tomatis®® επιδρά άμεσα στη ρύθμιση του μυϊκού τόνου και με αυτόν τον τρόπο στην καθετότητα του σώματος καθώς και στις δυσκολίες προτίμησης της μιας πλευράς του σώματος. Συνεπώς η Μέθοδος tomatis® είναι δυνατό να παρέμβει αποτελεσματικά όπου εμφανίζονται δυσκολίες ρυθμού και συντονισμού. Τελικά, σε συνδυασμό με τον εγκεφαλικό φλοιό, ο προθάλαμος εμπλέκεται ιδιαίτερα στη χωρική κίνηση και στη διαμόρφωση του σχήματος του σώματος. Για αυτό το λόγο τα πεδία εφαρμογής της μεθόδου tomatis® περιλαμβάνουν δυσκολίες κίνησης και σωματικού σχήματος.

Πως μπορεί να βοηθήσει στην προσωπική ανάπτυξη και ευεξία η μέθοδος tomatis®;

Μολονότι η σημασία της κίνησης για τη διατήρηση του σώματος σε καλή κατάσταση είναι κοινή παραδοχή, συχνά δεν αντιλαμβανόμαστε πως αυτή είναι εξίσου σημαντική για την ευεξία του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος διεγείρεται, όταν του στέλνονται αισθητηριακά μηνύματα και με τη σειρά του μας αναζωογονεί και μας χαλαρώνει. Επειδή το αυτί είναι το πιο σημαντικό κανάλι αισθητηριακών μηνυμάτων του ανθρωπίνου σώματος, είναι δυνατό να καταλάβουμε εύκολα γιατί ο ρόλος του είναι παρομοίως πολύ σημαντικός. Η διέγερση είναι δυνατό να είναι ελλιπής, όταν ο εγκέφαλος ενεργοποιεί ένα προστατευτικό μηχανισμό, κάτι που είναι δυνατό να συμβεί μετά από ένα μοναδικό τραυματικό γεγονός, γνωστό ως συναισθηματικό σοκ.

Ο εγκέφαλος έχει επίσης, τάσεις αυτοπροστασίας όταν αντιλαμβάνεται το εξωτερικό περιβάλλον ως επιθετικό. Αυτό μπορεί να συμβαίνει σε ανθρώπους των οποίων η καθημερινή ρουτίνα έχει απότομα αναστατωθεί ή αναδιοργανωθεί ή σε εκείνους που αντιμετωπίζουν μια απότομη αύξηση ευθυνών, απώλεια επίγνωσης της προσωπικής κατάστασης σχετικά με το περιβάλλον, ή κοινωνική πίεση.

Το ανθρώπινο αυτί εγγυάται μια λειτουργία «φόρτισης του φλοιού». Το αυτί πρέπει να διεγείρεται ώστε να αναζωογονεί τον εγκέφαλο και το σώμα. Ο ήχος είναι συνεπώς απαραίτητος για την προσωπικής μας ανάπτυξη. Όσο πιο πλούσιος είναι σε αρμονικές υψηλών συχνοτήτων, τόσο πιο αποτελεσματικός. Ήχοι πλούσιοι σε υψηλές αρμονικές διεγείρουν ένα τεράστιο νευρωνικό δίκτυο γνωστό ως «δικτυωτός σχηματισμός» ο οποίος ελέγχει το συνολικό επίπεδο της εγκεφαλικής δραστηριότητας. Η αναζωογονητική δράση της μεθόδου tomatis® συμπληρώνεται από ένα χαλαρωτικό αποτέλεσμα σε φυσικό-σωματικό επίπεδο, το οποίο έχει θετικά αποτελέσματα στη ρύθμιση του άγχους και του στρες βοηθώντας τους ανθρώπους που παρουσιάζουν αυτές τις διαταραχές.

 • Πως μπορεί να βοηθήσει στη Ψυχολογία και τις συναισθηματικές διαταραχές η μέθοδος tomatis®; 55%
 • Πως μπορεί να βοηθήσει στις διαταραχές επικοινωνίας η μέθοδος tomatis®; 18%
 • Πως μπορεί να βοηθήσει στις ψυχοκινητικές δυσκολίες η μέθοδος tomatis®; 12%
 • Πως μπορεί να βοηθήσει στην προσωπική ανάπτυξη και ευεξία η μέθοδος tomatis®; 15%

“Μην φοβάσαι να δείς αυτό που βλέπεις”

Ronald Reagan