Η μέθοδος Tomatis®

 

 

Η Μέθοδος Tomatis®, μέσω ειδικά επεξεργασμένων μουσικών προγραμμάτων, προκαλεί μια φυσική νεύρο-αισθητηριακή διέγερση στον εγκέφαλο, ενεργοποιώντας τα κατάλληλα εγκεφαλικά κέντρα που υπολειτουργούν. Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα, να αναπτύσσονται οι κινητικές, συναισθηματικές και γνωστικές δεξιότητες του ατόμου.

Η μέθοδος Tomatis® αναπτύχθηκε από το Γάλλο Ιατρό ωτορινολαρυγγολόγο και ερευνητή Alfred Tomatis, πρωτοπόρο της νευροεπιστήμης και βασίζεται στην αξιοποίηση προηγμένης τεχνολογίας και εξειδικευμένη εκπαίδευση των συμβούλων Tomatis®.

Τα οφέλη της μεθόδου Tomatis®

Η Μέθοδος tomatis® με ή χωρίς άλλη υποστήριξη (πχ. συμβουλευτική, ψυχολογική, λογοθεραπευτική ή άλλη εκπαίδευση) λειτουργεί ευεργετικά σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και ειδικές κατηγορίες κοινού (ΑμΕΑ, αθλητές, καλλιτέχνες κ.α)

Ακοή και Ακρόαση

Η ακοή είναι η παθητική λήψη ήχων από το περιβάλλον. Όμως, χάρη στις λειτουργίες του εγκεφάλου, δεν συνειδητοποιούμε όλους τους ήχους που ακούμε, παρά μόνον αν εστιάσουμε σε αυτούς.

Η ακρόαση είναι η ενεργητική λήψη ήχων, δηλαδή, η ικανότητα χρήσης της ακοής επί σκοπού και με τρόπο ώστε να εστιάζει στους επιθυμητούς ήχους, για τους σκοπούς της εκμάθησης και της επικοινωνίας. Με την ακρόαση, επιλέγουμε ένα ακουστικό μήνυμα μεταξύ των άλλων, εν συνεχεία αναστέλλουμε τους ήχους που δεν είναι σχετικοί, και εστιάζουμε στο επιλεγμένο, ολοκληρώνοντας τη νοηματική και συναισθηματική επεξεργασία αλλά και την κατανόηση του μηνύματος.

Ένας άνθρωπος είναι δυνατό να έχει ικανοποιητική ακοή αλλά να ακούει ανεπαρκώς 

Το ηχητικό μήνυμα ακούγεται ορθά αλλά δεν αναλύεται επαρκώς μέσα σε ένα συναισθηματικό πλαίσιο. Ο εγκέφαλος αυτοπροστατεύεται δημιουργώντας προσχώματα τα οποία είναι δυνατό να ευνοήσουν την ανάπτυξη διαφόρων διαταραχών με αποτέλεσμα «η ακρόαση να διακόπτεται».

Βελτιώνοντας την ακρόαση, μπορούμε να βελτιώσουμε πολλές από τις καθημερινές μας λειτουργίες, όπως τη διανοητική ικανότητα μας, τις συναισθηματικές και συμπεριφοριστικές λειτουργίες μας, τις ικανότητες εκμάθησης και την καλύτερη στάση του σώματος.

Η συνειδητοποιημένη ακοή (= ακρόαση) καθορίζει την ποιότητα της ανθρώπινης επικοινωνίας, τόσο στο προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο, καθώς επίσης και τη ψυχική και κοινωνική προσαρμοστικότητα του ατόμου.

Η μέθοδος Tomatis® διεγείρει τον εγκέφαλο

Οι συνεδρίες ακρόασης είναι δυνατό να επαναλαμβάνονται χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένες συσκευές που διεγείρουν τον εγκέφαλο και τον βοηθούν να αναλύει πιο αποτελεσματικά το αισθητηριακό μήνυμα.

Η καλοσυντονισμένη ακρόαση είναι δυνατό να σου αλλάξει την ζωή 

Το αυτί δεν χρησιμοποιείται μόνο για ακοή. Διεγείρει επίσης, τον εγκέφαλο και ισορροπεί τον άνθρωπο. Η καλοσυντονισμένη ακρόαση είναι συνεπώς βασικό συστατικό για τη προαγωγή της ανάπτυξης της προσωπικότητας.

Που και πως εφαρμόζεται η μέθοδος Tomatis®

Στα πλαίσια της Κοινότητας Tomatis® η μέθοδος εφαρμόζεται εξατομικευμένα ως συνολικό πρόγραμμα υποστήριξης περιλαμβάνοντας συνδυασμό υπηρεσιών coaching,
άμεσης συναισθηματικής αποφόρτισης (I.E.R) και συμβουλευτικής.

Η μέθοδος εφαρμόζεται στον δικό σας εργασιακό η προσωπικό χώρο σε Ελλάδα και Κύπρο ή στο Κέντρο Ολιστικής Υποστήριξης και Θεραπείας Total Approach στην Αργυρούπολη
(έξω από το metro Αλιμος) 

 

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι τα πιο εμφανή αποτελέσματα της μεθόδου tomatis® όταν εφαρμόζεται σε παιδιά;

Τα πιο εμφανή αποτελέσματα που αναφέρονται στους συμβούλους της μεθόδου tomatis® είναι από γονείς που παρατηρούν βελτίωση σε :

 • Ποιότητα της φωνής (μιλώντας και τραγουδώντας)
 • συγκέντρωση
 • κατανόηση
 • ικανότητα επικοινωνίας
 • επιδεξιότητα ανάγνωσης
 • προφορική και γραπτή έκφραση
 • κινητικές δεξιότητες
 • ταχύτητα
 • τυπικότητα στο χρόνο
 • μια καλύτερη αίσθηση του ρυθμού
 • αυτοπεποίθηση
 • γενική συμπεριφορά (ήρεμος ανοιχτός, κλπ).
Πόσο σύντομα γίνονται εμφανή τα αποτελέσματα της μεθόδου tomatis®;

Τα παρατηρήσιμα αποτελέσματα της μεθόδου tomatis® πρέπει να αναλυθούν σε δύο επίπεδα, ένα μάλλον επιφανειακό και ένα πιο βαθύ.

Στο επιφανειακό επίπεδο, ένα πλήθος εμφανών αποτελεσμάτων είναι δυνατό να γίνουν αντιληπτά μάλλον γρήγορα, μέσα σε λίγες εβδομάδες ή ακόμα και λίγες ημέρες μετά την έναρξη των συνεδριών ακρόασης με το Ηλεκτρονικό Αυτί.

Για αυτό το λόγο, η μέθοδος tomatis® συχνά λαμβάνεται σαν μια δυναμική διαδικασία η οποία μπορεί να ακολουθηθεί τόσο από το άτομο που επωφελείται από αυτή όσο και από τα στενά του/της συνδεδεμένα άτομα.

Σε βαθύτερο επίπεδο, πρέπει να γίνει κατανοητό πως η αναδιάρθρωση που επιτελείται με το Ηλεκτρονικό Αυτί επιτρέπει στο άτομο να ανακτήσει την εσωτερική του ισορροπία, και με αυτόν τον τρόπο να τροποποιήσει, με την καλύτερη έννοια του όρου, το αναπτυξιακό του/της σύστημα. Αυτή η σε βάθος εξέλιξη είναι λιγότερο θεαματική και λαμβάνει χώρα με αργότερο ρυθμό.

Ένα από τα σημαντικά σημεία, τότε, είναι να γίνει αντιληπτό πως αυτές οι βελτιώσεις δεν πρόκειται να διατηρηθούν μόνο για κάποιο χρόνο αλλά θα συνεχίσουν να υπάρχουν για καιρό μετά το τέλος του προγράμματος ακρόασης tomatis®.

Αν το πρόγραμμα εκπαίδευσης της ακρόασης με το Ηλεκτρονικό Αυτί διεξάγεται σωστά, θα παράξει αποτελέσματα που θα διαρκέσουν αρκετά χρόνια και το άτομο θα έχει επανατοποθετηθεί σε μια κατάσταση εξελισσόμενης κανονικότητας στην οποία μόνο ένα νέο σημαντικό γεγονός θα ήταν σε θέση να δράσει αντίθετα.

Σε αυτή την περίπτωση, ένα απλό και σύντομο ενισχυτικό πρόγραμμα σε ένα κέντρο tomatis® είναι συχνά ότι χρειάζεται για να αποκαταστήσει την ισορροπία και να επανεκκινήσει τη συνεχή βελτίωση.

Διαρκούν τα κέρδη που έχουν παραχθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος tomatis® στο χρόνο;

Ναι, η πρόοδος που επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος tomatis® διαρκεί στο χρόνο.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα κέρδη που παράχθησαν δεν οφείλονται σε καθορισμό αλλά μάλλον σε αποκατάσταση της ισορροπίας.
Πράγματι, μολονότι οι λόγοι για τους οποίους επιζητείται βοήθεια από τη μέθοδο tomatis® είναι πολλοί και διάφοροι, όλοι συνδέονται με μια δυσλειτουργία και συνεπώς με περισσότερο ή λιγότερο σοβαρές καταστάσεις νευροφυσιολογικής ανισορροπίας.

Η εκπαίδευση του αυτιού με το Ηλεκτρονικό Αυτί τέινει, να οδηγήσει το άτομο πίσω σε μια κατάσταση ισορροπίας, η οποία επειδή είναι μια κατάσταση κανονική, απαιτεί πολύ λιγότερη προσπάθεια από μια περισσότερο ή λιγότερο σοβαρή κατάσταση δυσλειτουργίας.
Είμαστε σε θέση να δηλώσουμε τότε, πως στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, τα κέρδη που αποκομίζουν τα άτομα κατά τη διάρκεια του προγράμματος όχι μόνο διατηρούνται αλλά αυτή η πρόοδος είναι δυνατό να συνεχισθεί εφόσον η αναπτυξιακή διαδικασία έχει αποκατασταθεί σε μια κανονική κατάσταση.

Σε ποια ηλικία έχει η μέθοδος tomatis® τα καλύτερα αποτελέσματα;

Μολονότι η μέθοδος tomatis® είναι αποτελεσματική σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες που μπορούν να διευκολύνον ή να δυσχεράνουν τη βελτίωση που αυτή παρουσιάζει. Με αυτό τον τρόπο, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος, η νεότητα μπορεί να είναι θετικός παράγοντας. Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν το πρόβλημα βρίσκεται σε γλωσσικό επίπεδο ή σε ψυχοκινητικό επίπεδο ή σχετίζεται με τις σχολικές επιδόσεις. Κατά τα άλλα, στην περίπτωση μεγαλύτερων ατόμων (έφηβοι και ενήλικες), το προσωπικό ενδιαφέρον μπορεί συχνά να βοηθήσει στην υπέρβαση δυσκολιών συσχετιζόμενων με προβλήματα μακράς διαρκείας. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ηλικιακό όριο όσον αφορά τη βελτίωση που μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας τη μέθοδο tomatis®. Η εμπειρία δείχνει πως, στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, μπορούν να επιτευχθούν καλά αποτελέσματα από άτομα όλων των ηλικιών, παιδιά, εφήβους, ενήλικες, ηλικιωμένους.

Είναι δυνατό η μέθοδος tomatis® να γίνει επικίνδυνη;

Όχι, επειδή η μέθοδος tomatis® δεν είναι θεραπεία, με την ιατρική έννοια του όρου.
Μολονότι χρησιμοποιείται από ειδικούς στις περιοχές της ιατρικής και σχετιζόμενα πεδία (παραϊατρικά), παιδαγωγική, αθλήματα και καλές τέχνες, δεν χρησιμοποιείται ποτέ σαν υποκατάστατο τεχνικών ειδικών για τον τομέα τους αλλά μάλλον σαν συμπλήρωμα, όπου χρειάζεται, για να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των τεχνικών τους.

Στην πραγματικότητα, η μέθοδος tomatis® απλά προάγει, με ήπιο τρόπο, μια επιστροφή στην ομαλότητα χωρίς ποτέ να προκαλεί μια τραυματική κατάσταση ή ανισορροπία.
Το άτομο ανακτά την κανονική κατάστασή του, η οποία έχει το διπλό πλεονέκτημα να το καταπραΰνει και να του επιτρέπει να διατηρεί, χωρίς επιπλέον προσπάθεια, τη βελτίωση που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης  με το Ηλεκτρονικό Αυτί.

Πως γίνεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων;

Ο πελάτης κάνει ένα τεστ ακολουθούμενο από μια συζήτηση με έναν σύμβουλο σε τρεις χρονικές φάσεις: α) κατά την αρχή του προγράμματος, β) κατά τη διάρκεια του προγράμματος (περίπου κάθε 15 ημέρες κατά μέσο όρο), και γ) στο τέλος του προγράμματος.
Η συζήτηση επιτρέπει στο σύμβουλο να συλλέξει πληροφορίες και εντυπώσεις από τον πελάτη, ή από τους γονείς στην περίπτωση του παιδιού και να εξηγήσει τι συμβαίνει σύμφωνα με την ανάλυση του ακουστικού τεστ και τις αναφερόμενες εμπειρίες του πελάτη (των γονέων).

Το ακουστικό τεστ, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατό να συμπληρώνεται από διαφορετικά τεστ. Μολονότι, όταν γίνεται μόνο του, είναι δυνατό να παρέχει ακριβείς και αντικειμενικές πληροφορίες για τις λειτουργίες του αυτιού όπως η ανάλυση των ήχων, η ακουστική προτίμηση του ενός αυτιού, ο εντοπισμός του ήχου στο χώρο και η προσαρμοστικότητα στο ηχητικό περιβάλλον.

Πόσο χρόνο διαρκεί το μέσο πρόγραμμα tomatis®;

Η διάρκεια του προγράμματος tomatis® διαφέρει σύμφωνα με τη δυσκολία του προβλήματος το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει. Αυτό σημαίνει πως το πρόγραμμα παρακολούθησης ομιλίας με το Ηλεκτρονικό Αυτί πρέπει να είναι περιορισμένης διάρκειας, αν είναι δυνατό, καθώς ο στόχος του προγράμματος είναι πάντα να επιτρέψει στο άτομο να προοδεύσει όσο γίνεται πιο γρήγορα σε μια κατάσταση βέλτιστης αυτοδυναμίας.

Για παράδειγμα, ο αριθμός των τμημάτων των προγραμμάτων στα κέντρα Τomatis® σπάνια υπερβαίνουν τα τρία ή τέσσερα, όπου το πρώτο τμήμα περιλαμβάνει δύο ώρες την ημέρα για 13 ημέρες. Κάθε τμήμα ακολουθείται από μια περίοδο ενσωμάτωσης κατά την οποία το άτομο δεν υποβάλλεται σε καμία εκπαίδευση ακρόασης. Με αυτό τον τρόπο, γενικά υπάρχει ένα διάστημα τριών έως τεσσάρων εβδομάδων μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου τμήματος, ένα διάστημα δύο έως τριών μηνών μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου, και έξι μηνών μεταξύ του τρίτου, και αν χρειασθεί, του τέταρτου τμήματος.

Είναι δυνατό να συνδυασθεί η μέθοδος tomatis® με άλλες θεραπείες;

Ναι, και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως οι ακόλουθες, μπορεί να αποδειχθεί αξιοσύστατο:

 • σε περίπτωση που ένα άτομο βρίσκεται ήδη σε θεραπεία και ο θεραπευτής του, που είναι ενήμερος για τη μέθοδο tomatis®, είναι γνώστης των θετικών αποτελεσμάτων που μπορεί να παράξουν οι συνεδρίες ακουστικής παρακολούθησης με το Ηλεκτρονικό Αυτί,
 • σε περίπτωση που ένας σύμβουλος της tomatis® αποφασίζει πως δεν υπάρχει σύγκρουση, αν ο πελάτης λαμβάνει υποστήριξη από μία άλλη θεραπεία και συμβουλεύει τον πελάτη να περιμένει έως τα αποτελέσματα των ακουστικών συνεδριών να αφομοιωθούν πριν να ξεκινήσει την άλλη θεραπεία,
 • τελικά, είναι δυνατό ο σύμβουλος της Tomatιs® να εντοπίσει ένα πρόβλημα το οποίο προφανώς μπορεί να αντιμετωπισθεί με μια άλλη μέθοδο, οπότε από τη στιγμή που το πρόβλημα έχει εξακριβωθεί, θα προτείνει στον πελάτη να συμβουλευθεί έναν άλλο θεραπευτή, εφόσον το πρόβλημα έχει εντοπισθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος της ακρόασης ή πριν λάβει χώρα η εκπαίδευση με το Ηλεκτρονικό Αυτί.
Γιατί οι συνεδρίες ακουστικής παρακολούθησης γίνονται με εντατικό ρυθμό;

Για να γίνει αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο εγκέφαλος τα ερεθίσματα, πρέπει να λαμβάνει επαναλαμβανόμενες πληροφορίες συχνά με σταθερό ρυθμό σε μια περιορισμένη χρονική περίοδο.
Αυτή η άσκηση, όπως οποιαδήποτε άλλη, είτε πνευματικής είτε σωματικής μορφής, επιφέρει μια πραγματική κατάργηση της ανακλαστικής αντίδρασης η οποία επιτρέπει στο σώμα να ανακαλύψει πως μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά, και πως στο εξής είναι δυνατή η επιλογή.

Μολονότι ο κανόνας αυτός της εντατικής ακρόασης ισχύει για όλους, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι κάπως διαφορετικά και εξαρτώνται από τη φύση του προβλήματος που αντιμετωπίζεται, την ηλικία του ατόμου, τη διάθεσή του/της για δράση, το διαθέσιμό του/της χρόνο, κλπ..

Ο κανόνας είναι δύο ώρες καθημερινής ακρόασης για μια αρχική περίοδο 13 ημερών.
Κατόπιν, οι συνεδρίες ακρόασης- οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι περιορισμένες καθώς η μέθοδος tomatis® αποθαρρύνει μια κατάσταση εξάρτησης- σπάνια συνεχίζονται για περισσότερες από 13 ημέρες και κατανέμονται σε αρκετές εβδομάδες.

Γιατί υπάρχουν διαλείμματα;

Όπως ο εγκέφαλος χρειάζεται εντατική και επαναλαμβανόμενη διέγερση ώστε να λάβει χώρα μια αλλαγή, για τον ίδιο λόγο χρειάζεται περιόδους μη-διέγερσης για να δομήσει και να ενσωματώσει την αλλαγή.
Αυτή η αρχή ισχύει για όλα τα είδη της εκπαίδευσης, καθώς η αφομοίωση λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια μιας περιόδου φαινομενικής παθητικότητας μετά το τέλος της προσπάθειας.
Πρόκειται στην ουσία για μια φάση αφομοίωσης. Η διέγερση αντιπροσωπεύει μια διαταραχή του οργανισμού μας, οπότε πρέπει να του επιτρέψουμε μια περίοδο χαλάρωσης κατά την οποία λαμβάνει χώρα η αφομοίωση.

Για αυτό το λόγο η κανονική διαδικασία αποτελείται από ένα αρχικό τμήμα 13 ημερών με μια δίωρη καθημερινή περίοδο ακρόασης με το Ηλεκτρονικό Αυτί, ακολουθούμενο από άλλα 13-ήμερα τμήματα, τα οποία γενικά είναι περιορισμένα σε αριθμό δεδομένου ότι ο σκοπός της μεθόδου tomatis® είναι να οδηγήσει το άτομο, όσο γίνεται πιο σύντομα, σε κατάσταση βέλτιστης αυτοδυναμίας. Τα δύο πρώτα τμήματα του προγράμματος κατανέμονται σε τρείς ή τέσσερις εβδομάδες, ακολουθούμενα από μια περίοδο δύο ή τριών μηνών μεταξύ του δεύτερου και τρίτου τμήματος και έξι μήνες μεταξύ του τρίτου, και αν χρειασθεί, του τετάρτου τμήματος.

Γιατί χρησιμοποιείται η μουσική του Μότσαρτ;

Μετά από πολυπληθείς δοκιμές με άλλους τύπους μουσικής, ανακαλύψαμε πως τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται χρησιμοποιώντας τη μουσική του Μότσαρτ είναι εκπληκτικά, οπουδήποτε στον κόσμο και αν γίνεται αυτή η εκτίμηση. Στην πραγματικότητα, παρατηρούμε πως αυτή η μουσική όχι μόνο γίνεται πολύ αποδεκτή σε κάθε ήπειρο αλλά επίσης επιτρέπει στους ακροατές να αποκαταστήσουν την εσωτερική τους ισορροπία. Για να γίνει αντιληπτή αυτή η επίδραση στην αίσθηση της ανθρώπινης ισορροπίας, πρέπει να θυμηθούμε πως η μουσική χαρακτηρίζεται από ρυθμό ο οποίος αγγίζει το σώμα, από αρμονία που επηρεάζει τα συναισθήματα και από μελωδία που απαιτεί τη σκέψη.

Σύμφωνα με το κλασσικό ιδεώδες, αυτές οι τρεις παράμετροι πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία γεγονός το οποίο σπάνια συμβαίνει καθώς η μία ή η άλλη είναι κυρίαρχη, και για αυτό το λόγο παράγεται ένας μάλλον ασυνήθιστος μουσικός διάλογος. Στην περίπτωση του Μότσαρτ, φαίνεται πως αυτή η ισορροπία έχει επιτευχθεί, γεγονός που μπορεί να εξηγήσει και τον οικουμενικό χαρακτήρα αυτής της μουσικής.

Η μέθοδος tomatis® θα βοηθήσει στην περίπτωση απώλειας ακοής;

Η μέθοδος Τomatis δεν βελτιώνει την ακοή σε περιπτώσεις μη αναστρέψιμης βλάβης. Ωστόσο, όποια και να είναι η κατάσταση, η μέθοδος προάγει τη βέλτιστη χρησιμοποίηση του δυναμικού ακουστικής παρακολούθησης που διαθέτει το κάθε άτομο, ανεξάρτητα του πόσο μικρό είναι αυτό.

 • Ποια είναι τα πιο εμφανή αποτελέσματα της μεθόδου tomatis® όταν εφαρμόζεται σε παιδιά; 16%
 • Πόσο σύντομα γίνονται εμφανή τα αποτελέσματα της μεθόδου tomatis®; 23%
 • Διαρκούν τα κέρδη που έχουν παραχθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος tomatis® στο χρόνο; 7%
 • Σε ποια ηλικία έχει η μέθοδος tomatis® τα καλύτερα αποτελέσματα; 11%
 • Είναι δυνατό η μέθοδος tomatis® να γίνει επικίνδυνη; 2%
 • Πως γίνεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων; 6%
 • Πόσο χρόνο διαρκεί το μέσο πρόγραμμα tomatis®; 13%
 • Είναι δυνατό να συνδυασθεί η μέθοδος tomatis® με άλλες θεραπείες; 3%
 • Γιατί οι συνεδρίες ακουστικής παρακολούθησης γίνονται με εντατικό ρυθμό; 2%
 • Γιατί υπάρχουν διαλείμματα; 4%
 • Γιατί χρησιμοποιείται η μουσική του Μότσαρτ; 4%
 • Η μέθοδος tomatis® θα βοηθήσει στην περίπτωση απώλειας ακοής; 9%